ییلاق های میان کوه در شهرستان تفت قرار دارند. ده بالا، با باغ ها و مزارع خرم و پر طراوت و درختان میوه و چشمه سارهای متعدد خود، نخستین ییلاق خوش آب و هوا در مسیر تفت به میانكوه به شمار می رود.

در این مناطق ییلاقی مناظر شگفت انگیزی اعم از دره های سرسبز و زیبای منشاد، دره های سانیج و پوشش های گیاهی طبیعی و باغستان به چشم می خورد.

این منطقه به دلیل برخورداری از آب و هوای خنك در تابستان گرم منطقه یزد، پذيراي خيل گردشگران است.