غذایی که می خوریم ، هوایی که نفس می کشیم ، آبی که می نوشیم ، بسیاری از داروهای نجات دهنده انسان و جوی که باعث می شود سیاره ما قابل حیات باشد، همه از طبیعت سرچشمه می گیرد. ارزش های محیط زیست و تنوع زیستی بیشتر از آن است که تصور می کنیم.

هر ساله گیاهان دریایی بیش از نیمی از اکسیژن موجود در جو زمین را تولید می کنند. همچنین یک درخت بالغ با جذب ۲۲کیلو دی اکسید کربن و آزاد سازی اکسیژن، هوای ما را تصفیه می کند. اما جای تعجب است که با وجود تمام مزایایی که طبیعت برای ما به ارمغان می آورد، ما هنوز با آن بدرفتاری می کنیم.

سازمان ملل متحد با تشخیص اینکه حفاظت و بهبود محیط زیست موضوعی است که از اهمیت بسیاری برخوردار است و بر رفاه مردم و توسعه اقتصادی در سراسر جهان تأثیر می گذارد ، از سال ۱۹۷۴ میلادی، ۵ ژوئن را به عنوان روز جهانی محیط زیست تعیین کرده تا هرساله مبانی لازم را برای افزایش آگاهی و روشنگری افکار عمومی ایجاد و به افراد ، مشاغل و جوامع، حس مسئولیت های خود را در رابطه با حفاظت و بهبود محیط زیست ارائه دهد.

همچنین موضوعیت روز جهانی محیط زیست در تاریخ ۵ ژوئن سال ۲۰۲۰ با عنوان تنوع زیستی نشان دهنده اهمیت آن است. تنوع زیستی یک شبکه پیچیده و وابسته به یکدیگر است که در آن هر عضو نقش مهمی ایفا می کند. فراخوان تنوع زیستی در سال ۲۰۲۰ به منظور اقدام جهت مبارزه با از دست دادن سریع گونه ها و تخریب جهان طبیعی است. یک میلیون گونه گیاهی و جانوری در معرض خطر انقراض قرار دارند که متاسفانه بیشتر، ناشی از فعالیتهای انسانی است. روز جهانی محیط زیست ما را دعوت می کند تا بر فرایندهای اقتصادی و تأثیر آنها بر محیط زیست، دوباره فکر کنیم.

منبع: سازمان ملل متحد