استفاده از معماری سبز تنها به سود محیط زیست نیست، بلکه مزایای اقتصادی بسیاری نیز برای شما در بر خواهد داشت. نمونه های بارز فواید طراحی سبز به شرح زیر می باشند:

آنچه سرمايه گذاري کرده اید به سرعت به شما باز خواهد گشت. در مقایسه با سبک های قدیمی و سنتی ساخت و ساز، معماری سبز برای پروژه هاي موجود ۱۹/۲ درصد و برای پروژه های جدید تقريبا ۱۰ درصد بازگشت سرمایه در پی خواهد داشت.

هزینه زندگی کمتر خواهد شد. طبق نظر شورای جهانی ساختمان سبز جبران شدن هزینه های اولیه ساخت و ساز باعث صرفه جویی در مصرف انرژی از ۴ تا ۱۶ دلار در هر فوت مربع و صرفه جویی در مصرف آب به میزان ۲ دلار در هر فوت مربع خواهد شد.

قیمت فروش این نوع ساختمان ها گران تر خواهد بود. طبق مطالعات صورت گرفته در سازمان Earth Advantage، قیمت خانه هایی که طبق اصول طراحی سبز ساخته شده اند و طراحی داخلی و نمای خارجی آنها بر مبنای صرفه جویی و بهینه سازی مصرف انرژی اجرا شده است، حداقل ۸ درصد نسبت به خانه هایی که فاقد این نوع طراحی هستند گران تر می باشد.

طول عمر ساختمان افزایش می یابد. سرمایه گذاری در سیستم ساخت و ساز و معماری سبز ممکن است در ابتدا هزینه زیادی در برداشته داشته باشد و از این رو مردم عمدتاً طرح های معمولی را برای خانه خود انتخاب می کنند. با این حال، طراحی سبز بادوام تر و ماندگارتر از طرح های ساخت و ساز معمولی است که این به معنای پس انداز و صرفه جویی واقعی در هزینه و انرژی محسوب می شود.

آنچه که می تواند بیشترین هزینه را برای شما ذخیره کند این است که قبل از شروع کار از چگونگی انجام آن مطلع شوید. بسته به جایی که در آن زندگی می کنید، ممکن است مشمول طرح های تشویقی مالیاتی یا برخی از مزایای آنها شوید که ممکن است اطلاعی از آن نداشته باشید. بنابراین، به دنبال شرکتی باشید که بتواند در مورد ارزش واقعی پروژه های پایدار به شما اطلاع رسانی کند و مزایای متفاوتی را نسبت به رقبای خود ارائه دهد.

الهه سادات حسینی، کارشناسی معماری، گروه معماری سبز موسسه چیکو؛