بیست و چهارمین دوره اجلاس تغییرات آب و هوایی (COP24) از تاریخ ۳-۱۴ دسامبر ۲۰۱۸ در شهر کاتویس لهستان برگزار خواهد شد. نمایندگان ۱۹۷ کشور در خصوص اجرای مفاد پیمان پاریس به گفتگو خواهند پرداخت. پیش بینی می شود یکی از مهمترین نقد های مورد بحث اجلاس، خروج ایالات متحده از توافق نامه باشد؛ این در حالی است که آمریکا بعد از چین، بالاترین سهم تولید آلودگی در دنیا را به خود اختصاص داده است.

در اجلاس لهستان، همچون اجلاس گذشته رویدادهای جانبی متعددی برگزار خواهد گردید و طیف های مختلف از اقصی نقاط جهان حضور خواهند داشت. در واقع شرکت کنندگان شامل صاحبان کسب و کار و صنایع، گروه ها و سازمان های غیر دولتی زیست محیطی، کشاورزان، دولت های محلی، موسسات تحقیقاتی، اتحادیه های تجاری، تشکل های مختلف جوانان و زنان و  مقامات بلند پایه دولت های جهان می باشند.

موسسه چیکو نیز به عنوان عضو ناظر، برای مشارکت در این اجلاس برنامه ریزی و در نظر دارد طی این فرصت، در خصوص چندی از مشکلات و چالش های بین المللی و ملی مربوط به بحران تغییر اقلیم فعالیت نماید.
در این راستا، علاوه بر مشارکت در برنامه های در نظر گرفته شده توسط دبیرخانه اجلاس لهستان، برگزاری غرفه نمایشگاهی از تاریخ ۳ الی ۷ دسامبر ۲۰۱۸ و نیز برگزاری میتینگ و نشست های تخصصی از جمله برنامه های پیش بینی شده موسسه می باشد.