بیست و پنجمین دوره اجلاس تغییرات آب و هوایی (COP25) از تاریخ ۲ الی۱۳ دسامبر ۲۰۱۹ (۱۱الی ۲۲ آبان) در شهر مادرید پایتخت اسپانیا برگزار و نمایندگان دولتی و غیردولتی کشورهای مختلف دنیا در خصوص چالش ها و راهکارهای اجرایی کنوانسیون و نیز مفاد پیمان پاریس به گفتگو خواهند پرداخت.

کنفرانس مادرید، به ریاست دولت شیلی و با میزبانی لجستیکی دولت اسپانیا برگزار و ریاست کنفرانس را خانم کارولینا اشمیت Carolina Schmidt، وزیر محیط زیست شیلی بر عهده دارد.

لازم به ذکر است که آقای گونزالو مونوز Gonzalo Muñoz، به عنوان کارآفرین تجارت و ایجاد کننده تحولات اجتماعی بزرگ، قهرمانی اقدام اقلیمی COP25 ، را از آن خود نموده است.

در اجلاس مادرید نیز همچون اجلاس گذشته رویدادهای جانبی متعددی برگزار می شود و در واقع شرکت کنندگانی شامل صاحبان کسب و کار و صنایع، گروه ها و سازمان های غیر دولتی زیست محیطی، کشاورزان، بانک ها و موسسات مالی، دولت های محلی، موسسات تحقیقاتی، اتحادیه های تجاری، تشکل های مختلف جوانان و زنان و مقامات بلند پایه دولت های جهان حضور خواهند داشت.

اضافه می نماید، موسسه چیکو به عنوان عضو ناظر اجلاس، در این رویداد بزرگ جهانی مشارکت خواهد داشت. موسسه در اجلاس گذشته واقع در لهستان COP 24، فعالیت هایی چون برگزاری غرفه نمایشگاهی، انتشار چند فیلم مستند و ارائه چندین گزارش و بیانیه را دنبال نمود که مورد استقبال شرکت کنندگان مختلف قرار گرفت.

آدرس وب سایت اجلاس COP25