Water Shortage and Food Insecurity Worsened by Armed Conflicts

موسسه چیکو در اجلاس سپتامبر سازمان ملل متحد در سوئیس- ژنو، مشارکت و اقدام به قرائت سخنرانی در صحن علنی اجلاس و در حضور ۱۹۳ نماینده از دولت های جهان و نیز نمایندگان سازمان های بین المللی نمود.

طی بیانیه مذکور، بحران منابع و خشکسالی در منطقه خاورمیانه یادآوری و نسبت به ابعاد زیست محیطی-حقوق بشری ناشی از جنگ که امنیت آب و غذا را بیش از پیش با مخاطره روبرو ساخته، ابراز نگرانی می شود.

در این راستا بهره وری بیرویه از منابع منطقه در جنگ، مورد اشاره و تاکید شد ” در شرایط کنونی که زمین با بحران منابع  دست و پنجه نرم می کند، لازم است سیاستگذاری های جامعه بین الملل با در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی اتخاذ شود؛” در حالی که چنین چیزی مشاهده نمی شود و کماکان شاهدیم که لابی های تجارت سلاح و جنگ آوران، کماکان به منافع یکجانبه خود دامن زده و همچ توجهی به این بحران ها ندارند.

موسسه چیکو ضمن اشاره به جنگ های کنونی منطقه و نیز حملات هوایی، از سوریه تا عراق، هشدار داد که ادامه چنین روند خطرناکی آنهم در یک منطقه که به عنوان کانون گیاهان وحشی دارای ارزش اکولوژیک بالا برای ارتقاء کیفیت ژنیتیکی محصولات بومی و منابع غذایی آینده، شناخته شده می باشد، تهدیدی جدی برای کره زمین محسوب می شود.