۱۴مهر ۱۳۹۶

  اگر با یک نگرش عمیق و فلسفی به عالم هستی بنگریم، باید بپذیریم که توجه به طبیعت و محیط زیستی که در آن زندگی می کنیم، در واقع توجه به هستی و هویت خود ماست، اما انسان دور افتاده از حقیقت، طبیعت را جدا از خویش می پندارد. رابطۀ میان انسان و طبیعت در […]

۰۱مهر ۱۳۹۶

بر اساس اطلاعات منتشر شده در نشریه کنوانسیون تنوع زیستی با عنوان “وضعیت تنوع زیستی جهان” در سال ۲۰۱۰، ۵ عامل اساسی در کاهش تنوع زیستی زمین نقش دارند: تخریب زیستگاه های طبیعی تغییرات آب وهوایی رشد افسار گسیخته موجودات زنده دست ورزی شده واشکال مختلف آلودگی ها بهره برداری بیش از حد و ناپایدار […]

۰۱مهر ۱۳۹۶

بیست و دومین اجلاس سالانه COP ، با حضور نمایندگانی از بیش از ۱۹۶ کشور جهان و از بالاترین سطوح مدیریت دولتی و خصوصی، از تاریخ ۷ تا ۱۸ نوامبر سال ۲۰۱۶ میلادی در کشور مراکش برگزار گردید. آن چه که اهمیت این اجلاس را برای کلیه شرکتها و سازمانهای داخلی، دوصد چندان می نمود، […]

  • 1
  • 2