طی آخرین مطالعات انجام شده توسط ۵۰۰ نفر از دانشمندان رصد خانه جهانی کربن (DCO) ، جزئیات مربوط به ذخیره کربن، انتشار، جذب مجدد آن طی فرایند های طبیعی و همچنین تولید آن توسط انسان، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

طبق تحقیق مذکور که همین هفته در نشریه المنتز Elements منتشر گردید، فعالیت های انسانی سالانه ۱۰۰ برابر فعالیت های آتشفشانی تولید دی اکسید کربن دارد.

دانشمندان معتقدند که فقط ۲ درصد کربن زمینی (۴۰هزار گیگاتن) بر سطح اقیانوس ها، زمین و اتمسفر قرار دارد؛ باقی آن یعنی بیش از ۱٫۸۵میلیارد گیگاتن در پوسته زمین ذخیره شده است.

بر اساس تحقیقات جامعه جهانی، دی اکسید کرین مسئول اصلی بحران تغییرات اقلیمی است که امروزه به یکی از بزرگترین تهدیدات کره زمین نیز تبدیل شده است. افزایش غلظت دی‌اکسیدکربن در جو زمین با سرعت و شدتی بالا رفته که در ۶۰۰ هزار سال گذشته بی‌سابقه بوده و مقدار دی‌اکسیدکربنی که اکنون در جو زمین انباشته شده در سه تا ۵ میلیون سال اخیر سابقه نداشته است.

رصدخانه جهانی کربن، گروهی بین المللی با بیش از ۱۰۰۰ دانشمند است که در خصوص درک مقادیر، حرکات، اشکال و منشأ کربن موجود در زمین، تحقیق می کنند.