موسسه محیط زیستی آوای چیتای کویر (CHEECO)، درصدد پیاده سازی برترین تجربیات و استانداردهای توسعه پایدار جهان اول، به صورت منطقه ای به ویژه در کشور ایران می باشد تا از این طریق شرایط تحقق و ترویج کیفی ترین پروژه های بومی در حوزه محیط زیست و توسعه پایدار فراهم آید. در این راستا موسسه مصمم است با کمک گیری از ظرفیت پیشرفته ترین کشورهای متولی معماری پایدار، برای آموزش، توانمند سازی و  نهادینه سازی آن در منطقه و همچنین ایران اقدامات لازم را دنبال نماید. هدف از این برنامه، اجرای پروژه های پایدار با رویکرد حفظ محیط زیست، قابلیت بازگشت سرمایه، تقویت مکانیسم های درآمدی از طریق ظرفیت های حوزه بین الملل و افزایش رتبه شرکت های سازنده و معماری در حوزه بین الملل می باشد.

با توجه به حوزه تخصصی مرتبط با مجموعه های مختلف، در صورتی که  در این زمینه تمایل به همکاری وجود داشته باشد، خواهشمند است از طریق ارسال ایمیل اطلاع رسانی نموده تا هماهنگی های لازم برای ادامه راه  و تنظیم تفاهم نامه صورت پذیرد. بسته پیشنهادی اولیه موسسه برای همکاری با مجموعه های منتخب به شرح ذیل می باشد:

– همکاری و ارائه مشاوره با هدف اجرای اولین پروژه بر اساس استانداردهای معماری پایدار-سبز کشور کانادا؛

– برگزاری چندین دوره آموزشی مبتنی بر بازدید از پایدارترین پروژه های سبز جهان از جمله کشور کانادا و سوئیس؛

– اجرای پروژه ویژه ساخت “هتل بوتیک پایدار”، با قابلیت بازگشت سرمایه؛

– اجرای یک مورد بنا ” با استانداردهای ویژه معماری پایدار” و با رویکرد “موزه آموزشی”؛

– برگزاری غرفه نمایشگاهی و ارائه دستآورد ها و محصولات منتخب در بزرگترین رویداد های سازمان ملل متحد، از جمله کنفرانس مقابله با تغییرات اقلیمی و دیگر موارد؛

– مشارکت دهی جامعه سازنده و متخصصین معمار در رقابت جهانی خلق نسل آینده “خانه پایدار”، که هم اکنون در سطح جهانی به رقابت گذاشته شده است؛

لازم به ذکر است، پس از بررسی درخواست و مدارک داوطلبین از جمله رزومه که لازم است برای موسسه ارسال گردد، جهت مذاکره در خصوص جزئیات بیشتر اطلاع رسانی خواهد شد.

آدرس الکترونیکی موسسه:  info@cheeco.org