طبق گزارش سازمان جهانی گردشگری شمار گردشگران در سراسر دنیا تا ۷ درصد افزایش داشته است. و بدین ترتیب سال ۲۰۱۷ برای صنعت گردشگری یک سال پر رونق محسوب شده است.

بر اساس آمار منتشر شده توسط OMT بیشترین رشد از آن اروپا و آفریقا بوده است. فرانسه همچنان بر سکوی نخست جهان قرار گرفته و هنوز هم جذابترین کشور برای گردشگری بشمار می آید. رشد گردشگری در سال گذشته در اسپانیا نیز بسیار چشمگیر بوده به طوری که اکنون این کشور با ثبت آمار ۸۲ میلیونی، رقیب جدی آمریکا برای قرار گرفتن در سکوی دوم می باشد.

سازمان جهانی گردشگری اعلام نموده است که آمار دقیق گردشگران را در بهار آتی منتشر خواهد کرد.