درباره چیکو

 

آموزش، توانمند سازی و افزایش آگاهی عمومی در خصوص ارزش های تنوع زیستی

موسسه محیط زیستی آوای چیتای کویر که با نام مخفف چیکو (CHEECO) شناخته شده می باشد، از سال 1387 با کمک جمعی از دوستداران محیط زیست آغاز بکار و از سال 1390 به صورت رسمی ثبت (شهرستان طبس-خراسان جنوبی) و فعالیت های خود را با هدف تحقق پروژه های مبتنی بر اطلاع رسانی و افزایش آگاهی، آموزش و توانمند سازی در خصوص ارزش های تنوع زیستی  برای توسعه پایدار کلید زد. لازم به ذکر است موسسه، گروه کاری خود را تقویت و با همت متخصصین و کارشناسان عضو در خرداد ماه 94 (ژوئن 2015)، موفق به اخذ مجوز مقام مشورتی شورای اقتصادی- اجتماعی سازمان ملل متحد(ECOSOC) شد. همچنین موسسه در سال 2018 توسط دبیرخانه کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد COP در بن آلمان، به عنوان عضو ناظر اجلاس تغییرات اقلیمی انتخاب شد.
با در نظر گرفتن سطح گسترده تخریب های محیط زیست و کاهش تنوع زیستی در عصر کنونی، ما مصمم هستیم در زمینه ارزش های تنوع زیستی، اطلاع رسانی و مردم را نسبت به بحران ها و فجایعی که می تواند از عدم تعهد و عدم مسئولیت انسانی نسبت به محیط زیست ایجاد شود، هشدار دهیم.

چگونه عمل می کنیم؟

به منظور حفظ محیط زیست و ترویج اصول توسعه پایدار، رسالت اصلی موسسه آوای چیتای کویر تحلیل، تبیین و افزایش دانش مردم در خصوص ارزش های تنوع زیستی می باشد. در این راستا بر اساس 4 محور عمل می کنیم:
•  تشویق و ترغیب عمومی برای احترام به حقوق محیط زیست به منظور جلوگیری از کاهش تنوع زیستی؛
• تقویت شناخت، فرهنگ و آموزش عمومی در زمینه ارزش های تنوع زیستی و اصول حفاظت از گونه ها، به ویژه گونه های در خطر انقراض؛
• اطلاع رسانی و افزایش آگاهی عمومی نسبت به تهدیدها از جمله آلودگی (آلودگی هوا، آب، خاک و ...) و نیز تاثیرات و مخاطرات تغییرات آب و هوایی ناشی از فعالیت های انسانی؛
• حمایت از فعالیت های محیط زیستی اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق اجرای پروژه ها و کارگاه های آموزشی و توانمند سازی؛

مهمترین ابزار و ظرفیت های ما برای اجرای برنامه ها؟

موسسه برای نایل آمدن به اهداف، از چندین ابزار اساسی کمک می گیرد:
1- انتشار بیانیه های مکتوب و شفاهی (سخنرانی) با همکاری شورای اقتصادی-اجتماعی سازمان ملل متحد در ژنو-ژوئیس؛
2- مشارکت در کنفرانس های سازمان ملل متحد در ارتباط با اهداف موسسه؛
3- برگزاری جلسات و ملاقات با گزارشگران ویژه و دیگر مسئولین سازمان ملل متحد؛
4- برگزاری نمایشگاه در حاشیه بزرگترین رویدادها و کنفرانس های جهانی؛
5- برگزاری کارگاه های آموزشی و توانمند سازی برای گروه های مختلف مردمی در سطوح محلی و بومی، منطقه ای و ملی؛
6- اخذ حمایت موسسات و سازمان های کشورهای توسعه یافته؛
7- انتشار گزارش؛
8- بکارگیری از ظرفیت وب سایت و شبکه های اجتماعی؛

عضویت در موسسه:

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که فرم عضویت  موسسه را تکمیل و برای ما به آدرس info@cheeco.org  ارسال نمایند،  پس از بررسی و اعلام نتیجه به ایشان از طریق ایمیل، عضو داوطلب موسسه محسوب خواهند شد و از این طریق می توانند در برنامه های مختلف موسسه مشارکت داشته باشند. در پایان تاکید می شود که عضویت در موسسه هیچ گونه منافع مادی در بر ندارد و کلیه اعضا اعم از اعضای اصلی و مدیران موسسه چیکو بدون چشم داشت مالی و به صورت عضو داوطلب دوستدار محیط زیست با موسسه همکاری می نمایند: فرم عضویت

 

هشدار!

جهت جلوگیری از هرگونه امکان سوء استفاده، تاکید می شود که کلیه مکاتبات و نامه های مرتبط با موسسه در صورتی اعتبار دارد که نسخه اصلی تحویل گردد و یا از طریق آدرس ایمیل رسمی موسسه info@cheeco.org ارسال شده باشد. خواهشمند است به منظور اطمینان از صحت و شرایط توافقات، نحوه همکاری و دیگر مسائل مرتبط با مکاتبات و تعهدات موسسه، کلیه موارد اعم از جلسات، گزارشات، حکم های کاری، توصیه نامه ها و دیگر موارد را از طریق آدرس ایمیل موسسه و یا واتساپ و یا از طریق شماره (09133551513) بررسی نمایید، در غیر اینصورت موسسه هیچ گونه مسئولیتی ندارد.