دبیرخانه تغییر اقلیم سازمان ملل متحد به منظور حمایت از فعالیت های جهانی مقابله با تغییرات اقلیمی، از پیشنهادات کلیه گروه ها استقبال می کند. این پیشنهادات می تواند دریافت جایزه اقدام جهانی آب و هوا در سال ۲۰۲۱ را به خود اختصاص دهد. جوایز به اقدامات دارای برترین نوآوری، رویکرد برتر ایجاد تحول و سازندگی مستمر برای مقالبه با تغییرات اقلیمی تعلق می گیرد. لازم به ذکر است فعالیت های منتخب طی کنفرانس تغییرات آب و هوایی سازمان ملل متحد (COP 26) در نوامبر ۲۰۲۱، معرفی و تجلیل خواهند شد.

اقدام و فعالیت شما باید با شرایط منطقه مورد نظر منطبق و به طور کل از معیارهای ذیل برخوردار باشد:

• دارای رویکرد کاهش یا تغییر شرایط آب و هوایی؛

• قبلاً اجرا شده و یا در حین اجرا و پیاده سازی باشد؛

• متحول کننده، سازنده و با پتانسیل تأثیر طولانی مدت باشد.

• دارای نوآوری یا پتانسیل تغییر تحول در طولانی مدت باشد؛

• دارای مزایای ملموس اجتماعی و محیط زیستی باشد؛

• طی دو سال آینده قصد ثبت آن در برنامه مکانیزم توسعه پاک (CDM) یا (JI- joint implementation) را نداشته باشید.

اگر اقدام پیشنهادی شما انتخاب شود، چه چیزهایی بدست می آورید؟
• شرکت در کنفرانس تغییر آب و هوا در سال ۲۰۲۱ سازمان ملل متحد (COP 26)؛

• به رسمیت شناخته شدن اقدام شما توسط دبیرخانه تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد؛

• منابع گرافیکی مانند فیلم های تبلیغاتی و عکاسی حرفه ای؛

• اختصاص یک صفحه از وب سایت دبیرخانه تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد به پروژه منتخب؛

برای شرکت در این رقابت بزرگ فقط تا تاریخ ۳۰ آوریل ۲۰۲۱ فرصت دارید.

برای ثبت نام اینجا کلیک کنید