آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۴۶ و اصلاحات بعدی آن لغو و آئین‌نامه جدید جایگزین می شود که طبق آن، دارنده اسلحه، تنها با در دست داشتن پروانه شکار حق حمل اسلحه را دارد؛ متن کامل آیین نامه: ماده ۱: در این آئین‌نامه اصلاحات در معانی مشروح مربوط به کار می‌رود. ۱ […]

طی یک حرکت تاریخی در فوریه ۲۰۱۸، نهاد قضائی سازمان ملل متحد، دیوان بین المللی دادگستری، رای به جبران خسارت تخریب های زیست محیطی داد. این تصمیم دیوان امیدهای تازه ای را برای کشورهای قربانی تخریب زیست محیطی ناشی از تحرکات فرامرزی یک دولت ثانوی، زنده نمود. آقای پروفوسور لوران نیرت Laurent Neyret، استاد حقوق […]

در طی این چند دهه اخیر ، حقوق تجارت بین الملل با رشد روزافزون و پیشرفت اقتصادی سریع در بسیاری از کشورها ، خواستار تغییرات قابل توجهی در سیاست کاری کشورهای سرمایه پذیر علل الخصوص سایتهای اجرای پروژه بوده است. بطوریکه جهانی شدن تجارت همراه با رقابتهای شدید شرکتهای سرمایه گذار در تحصیل پروژه می […]

جنگلها مقادیر عظیم دی اکسید کربن را در پوشش گیاهی خود ازطریق فتوسنتز جذب و ذخیره می کنند و در مقابل هنگام نابودی و تخریب، این گازها را در جو آزاد کرده به طوری که در جهان حدود یک پنجم از انتشار کربن ناشی از جنگل زدایی وتخریب جنگل است. امروزه دانشمندان معتقدند که بدون […]

با توجه به ماهیت انسان محور حقوق محیط زیست، می توان گفت که تعریف حقوقی تنوع زیستی، بیشتر ناظر به روابط انسان با طبیعت است. در واقع قائل شدن یک حق برای محیط زیست، در معنای عمیق تر به شناسایی ارزش های بنیادین مرتبط با حقوق بشر به صورت ذاتی اشاره دارد. چیزی که در […]

فردی به نام “رابی تیلتون” تصمیم به ساخت صفحه کلیدی مفهومی از جنس چوب و خزه می گیرد. در واقع، به جای استفاده از مواد سنتی و خسته کننده پلاستیکی، شیشه‌ای یا فلزی، تیلتون، صفحه کلیدی طبیعی از مواد آلی را ارائه کرده است. این ابزارک بر پایه صفحه کلید بی سیم اپل شکل گرفته […]

  • 1
  • 2