“دلبر، کوشکی و ایران”، یوزپلنگ‌های آسیایی در حال انقراض ایران، گرفتار اختلاف‌نظر مدیران و کارشناسان شده‌اند. و در تازه‌ترین اتفاق، انتقال پرحاشیه یوزپلنگ‌های پارک پردیسان به پارک ملی توران موافقان و مخالفان زیادی را رو در روی یکدیگر به صف کرد.
موافقان معتقدند پس از پنج سال تلاش های بی نتیجه در پارک پردیسان، برای باروری دلبر به روش های طبیعی و تلقیح مصنوعی، باید شانس تکثیر یوز ها را در منطقه توران (زیستگاه اصلی حیوان) به روش نیمه اسارت، امتحان کرد.
مخالفان ضمن اعتراض به روند زنده گیری می‌گویند، این اقدام زندگی اندک یوزهای باقیمانده در طبیعت ایران را به خطر می‌اندازد.