۱۱مهر ۱۳۹۶

با توجه اهمیت گردشگری پایدار، #مجمع عمومی سازمان ملل، طی نشستی سال ۲۰۱۷ میلادی را به‌عنوان سال جهانی “گردشگری پایدار: ابزاری برای توسعه” نام نهاد. این نامگذاری با در نظر گرفتن اهدافی بنیادین چون رشد اقتصادی پایدار و فراگیر، کاهش فقر، اشتغال¬زایی، بهره‌ وری منصفانه از منابع، مقابله با تغییرات اقلیمی، حفاظت از محیط زیست […]