طی چهل و سومین اجلاس یونسکو، جنگل‌ های هیرکانی به عنوان دومین میراث طبیعی ایران و بر اساس معیار ۹در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید.

در بررسی این پرونده نماینده اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت (IUCN) اطلاعاتی را درباره جنگل‌های هیرکانی و تاریخچه آن و پوشش گیاهی و گونه‌های جانوری آن ارائه داد. همچنین اطلاعاتی درباره تهدیدهایی که این محوطه با آن رو به روست مانند قطع غیرقانونی درختان و شکار غیرقانونی مطرح گردید. متاسفانه بخش هایی از این جنگل‌ها از بین رفته و امید می رود ثبت این میراث طبیعی گام مفیدی برای حفاظت از جنگل های هیرکانی بشمار رود.

از منطقه‌ هیرکان در جمهوری آذربایجان تا نزدیک آستارا جنگل‌های کهنسال و تماشایی‌ای مشاهده می شود که قدمتش به ۴۰ میلیون سال می رسد. مساحت این جنگل‌ها ۵۵ هزار کیلومتر مربع است که دو میلیون هکتار آن در ایران و ۲۰ هزار هکتار در آذربایجان قرار گرفته است. در بخش ایران، ۵۳ درصد جنگل‌ها در استان مازندران، ۲۶ درصد دراستان گیلان و ۲۱ درصد در استان گلستان واقع شده است.

قدمت این جنگل‌ها و کم‌نظیر بودن بافت گیاهی و نوع درختان آن باعث شده مسئله ثبت جهانی آنها مورد توجه یونسکو قرار گیرد. در جنگل هیرکانی ۱۵۰گونه درخت و بوته وجود دارد که در دسته‌ جنگل‌های سبز تابستانی یا پهن‌برگ خزان‌کننده قرار می‌گیرند. همچنین حیات ۲۹۶ گونه پرنده  و ۹۸ گونه پستاندار گزارش شده که بعضی از آنها در حال انقراض‌ هستند.